Forventninger,  Værdier

Forventninger & Værdier …..

Hvorfor har vi forventninger, til os selv, til vores familie,  til vore venner, til samfundet.Måske er de forventninger vi har, udtryk for  mere eller mindre ubevidste ønsker, ønsker som vi gerne vil have indfriet, sker det ikke, bliver vi utilfredse og føler os misforståede.

Der er i sig selv ikke noget problem at have forventninger, til os sig selv eller hinanden, så længe de er valgt med bevidsthed og vi er tydelige omkring, hvad vi forventer.

Forventninger og værdier hænger sammen …….

Når vi overtager værdier, uden bevidst refleksion, kan det medføre et liv med nogle værdier som engang virkede, men som ikke gør det længere og uden vi egentlig tænker over det.Faktisk lever mange af os, uden vi reelt har valgt, hvilke værdier vi ønsker tilstede i vores liv. Vi gentager mønstre,  som vi selv er vokset op med.  Det behøver der ikke være noget problem, for måske virker de samme værdier stadig …….

MEN desværre giver det ofte problemer,  fordi de mennesker og den virkelighed som selvsamme værdier skal fungere i – ikke længere er den samme.

Derfor må vi inden vi kan træffe bevidste og sunde valg, gennem dialog finde frem til hvilke værdier, vi ønsker i vores familie.

Er familiemedlemmerne vant til at snakke sammen, lytte til hinanden, og har øje for alle i families trives, forløber processen uden de store problemer. Omvendt kan det være en svær proces, hvis familiemedlemmerne ikke er vant til at lytte, argumentere og acceptere hinandens forskelligheder og ønsker. Værdier er tæt forbundet med vores følelser , og mange oplever tilbagevendende konflikter, indtil et fælles grundlag bliver tydeligt.

Tag bare julen, med alle de traditioner  som hver familie har, eller nærmere hvert enkelt familie medlem har. Hver og en har deres holdning til hvordan og hvad som er vigtigt.Eller i familier hvor, fællesnæver for hvordan de vejleder deres børn, ikke bygger på en rimelig enighed om hvilke værdier de ønsker for deres børn og dem selv. MON ikke de fleste familier har haft overvejelser eller skænderier omkring både juletraditioner og børneopdragelse.

Jeg tror at en værdiafklaring for mange familier  kan være med til at skabe tydelighed og mere rimelige forventninger til hinanden.

Til en værdiafklaring kan du stille dig selv nogle spørgsmål, som f.eks. hvorfor er denne værdi vigtig for mig ?

Er den måde jeg opdrager / vejleder mine børn på, bygget på bevidste og velovervejede valg, som jeg mener bidrager til at mit barn bliver et sundt, ansvarsfuldt menneske med kompetencer til at skabe sig selv et meningsfyldt liv ?

Eller opdrager jeg som min mor eller far gjorde, uden jeg gennem bevidst reflektion har forholdt mig til om netop denne form for opdragelse er god for netop mit barn ?

Samme spørgsmål kan bruges iforb. med den måde du viser dit barn anerkendelse.  Hvordan viser jeg mit barn, anerkendelse og virker den måde ?Eller det kan være, lektierne er blevet til en kamp, fordi du stædigt holder fast i nogle regler / værdier som engang virkede, men ikke gør det længere …..

Har du har fået lyst til at se på om I, i jeres familie, træffer bevidste og sunde valg, som virker,  netop for jer ?

Kommentarer lukket til Forventninger & Værdier …..