All posts by Leila

Lavt selvværd, livskriser, tilknytningsmønstre, angst, depression,stress, meningsløshed, problemer i parforholdet, skilsmisse,barnløshed, trivselsproblemer,sorg, utilfredshed, manglende livslæde , eksistentielle kriser

Længe siden jeg har skrevet her på bloggen….

Men efter en del har henvendt sig til mig fordi de har været i tvivl om, hvilke problemer de kan komme med, har jeg øverst nævnt nogle af de mest typiske udfordringer.

Det er ikke sjældent at et mennesker starter hos mig med fx. angst og at der så i forløbet opdages andre problematikker og at arbejdespunktet dermed enten udvides eller ændres.
Det er rigtigt svært for mange helt at kunne sætte fingeren på, hvad det er som de føler, der ikke er, som de ønsker det.
Mange har ” kun” en fornemmelse af at der er noget galt og er ikke bevidste om, hvor problemerne ligger.
Det afklarer vi sammen i terapien og vi snakker løbende om, det er den “rigtige” retning terapien forløber i.

Terapi er altså for alle, der har lyst til at blive mere bevidste om sig selv.

Terapi afklarer, støtter, bevidsthedsudvider, motivere, lære dig at tage mere ansvar, at blive mere autentisk, at være med det som er, at turde mere, at tro på dig selv, at lære at passe bedre på dig selv.

Udviklingsgrupper

Når vi har det svært, kan det tit føles som om, vi er de eneste i hele verden, der har det sådan og at alle andre bare sejler derudaf i deres lykkelige liv. Derfor kan det pludselig føles som om, vi både har det svært, men også er mærkelige og udenfor og helt alene i verden. Dermed kan mange problemer vokse sig endnu større.

Alle har noget at slås med
Sandheden er, at alle har det svært engang i mellem. De perfekte familier, hende med de bedste karakterer og de evigt glade naboer. Alle har et eller andet at slås med – og der er garanteret også nogle, der slås med det samme som dig. Det kan være virkeligt berigende at møde ligesindede og erfare, at man ikke er alene. Derfor kan udviklingsgrupper og terapi i gruppeform være en stor forløsning.

Hvis du er utilfreds med dit liv og har lyst til at arbejde med dig selv, sammen med andre, så er det måske noget for dig?

I en udviklingsgruppe vil du:
– møde andre, der også har det svært
– lære at få sat ord på dine tanker og følelser
– blive mere afklaret omkring dig selv og hvad du vil

Hvad arbejder vi med?
Gruppen arbejder med de problemstillinger, som deltagerne selv bidrager med.
Emner kan for eksempel være lavt selvværd, angst, depression, manglende glæde, stress, ensomhed, krise eller retning i livet.

Hvordan foregår det?
Der vil typisk være 6 – 8 deltagere i gruppen. Gruppen ledes af psykoterapeut Leila Dunsø & psykoterapeut Sebine Pagels.

Vi mødes hver anden onsdag på adressen:
Magstræde 6, 1. sal
1204 København K.

Du behøver ingen specielle forudsætninger for at deltage, men gruppen arbejder bedst, hvis alle er åbne og har lyst til at arbejde med sig selv. Under gruppemøderne vil vi bidrage med inspiration og teoretiske oplæg og så vil gruppen sammen arbejde med temaerne og give hinanden gode råd og støtte.

Hvis du vil vide mere og høre om en udviklingsgruppe kan være noget for dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Hvad er meningen ?

Spørgsmålet om er der en overordnet mening med vores liv, er et spørgsmål mange mennesker på et eller andet tidspunkt stiller sig selv. Mange filosoffer har givet deres bud på hvad meningen med livet er og selv møder jeg hver dag mennesker som har svært ved at se meningen i deres liv. Nogle mennesker bliver optaget af livets mening, på en sund og naturlig måde, mens der for de fleste af os skal der en rystende oplevelse til, førend vi forholder os til livets mening eller manglede mening.

For i virkeligheden er der jo ingen mening med livet, ud over livet i sig selv og så den mening vi selv fylder vores liv med.

Denne eksistentielle tankegang er på sammen tid både, berigende men samtidig også angstprovokerede for den forudsætter, at mennesket selv finder frem til  sin mening i livet, og det er svært for mange.

At have friheden til  at træffe ansvarlig valg, kan være forbundet med både angst og dilemmaer og nogle gange, betyde at lige gyldig om man vælger den ene eller den anden løsning,  så er valget er svært.

Sådan er livet, også.

Hvordan finder du så frem til hvilke værdier der skal være tilstede i dit liv for at du oplever det er meningsfyldt ?Det starter med bevidsthed, bevidsthed om hvad som gør dig glad, bange, lykkelig, ulykkelig, afslappet osv. og så derefter at ville det så meget at du tør, træffe de ansvarlige valg, som kan være med til at gøre dit liv meningsfyldt.

For nogle kan første skridt være en erkendelse af at de behøver hjælp, hjælp til at undersøge hvad som begrænser dem i at leve det liv de ønsker.

Altså ……

Med mindre du er religiøs og dermed gennem din religion har fået en manuel en gang for alle på hvordan livet skal leves, så er det op til dig selv ……

At mangle retning i sit liv og / eller gentage sine mønstre og dermed ikke gøre hvad som er godt for dig, er smertefuldt.

Min opfordring er derfor, gør noget sundt for dig – find en som du kan dele dine tanker med hvad enten det er en god ven/ veninde, en præst eller en terapeut.Samtaler med et mennesker du har tillid til kan være med til at afgrænse og stille dig nogle spørgsmål så du selv bliver i stand til at træffe netop de valg som vil give dit liv mere mening.

Så, hvad meningen med dit livet er, ved kun du selv  ……….

Tør du finde ud af det ???

Terapi ?

Ind i mellem bliver jeg kontaktet af mennesker som synes noget i deres liv ikke helt som de ønsker. De er ikke helt så tilfredse, lykkelige, eller nærværende som de gerne vil være, og de vil gerne vide om jeg kan hjælpe dem.

De undskylder ofte lidt at de ringer, for så dårligt har de det jo heller ikke.

Nogle af disse mennesker, starter et forløb  hos mig. Hver især har de deres egen særlige baggrund, fyldt med komplekse grunde til deres manglende tilfredshed med livet.

Mange fortæller de gerne vil have nogle måder / redskaber som kan gøre deres liv bedre.

Kærligt fortæller jeg dem at DE er redskabet, og at vi sammen kan undersøge, hvad som gør, de ikke har det liv de ønsker. Ansvaret for deres liv ligger hos dem. Jeg kan følge dem på deres indre rejse og være sammen med dem i en meningsfuld terapeutisk relation.

Det er i det møde, nye indsigter fås og med dem også en mulighed for at ændre, det du ønsker ……

Ønsker jer alle en god sommer, fyldt med indsigt og bevidsthed.

Forventninger & Værdier …..

Hvorfor har vi forventninger, til os selv, til vores familie,  til vore venner, til samfundet.Måske er de forventninger vi har, udtryk for  mere eller mindre ubevidste ønsker, ønsker som vi gerne vil have indfriet, sker det ikke, bliver vi utilfredse og føler os misforståede.

Der er i sig selv ikke noget problem at have forventninger, til os sig selv eller hinanden, så længe de er valgt med bevidsthed og vi er tydelige omkring, hvad vi forventer.

Forventninger og værdier hænger sammen …….

Når vi overtager værdier, uden bevidst refleksion, kan det medføre et liv med nogle værdier som engang virkede, men som ikke gør det længere og uden vi egentlig tænker over det.Faktisk lever mange af os, uden vi reelt har valgt, hvilke værdier vi ønsker tilstede i vores liv. Vi gentager mønstre,  som vi selv er vokset op med.  Det behøver der ikke være noget problem, for måske virker de samme værdier stadig …….

MEN desværre giver det ofte problemer,  fordi de mennesker og den virkelighed som selvsamme værdier skal fungere i – ikke længere er den samme.

Derfor må vi inden vi kan træffe bevidste og sunde valg, gennem dialog finde frem til hvilke værdier, vi ønsker i vores familie.

Er familiemedlemmerne vant til at snakke sammen, lytte til hinanden, og har øje for alle i families trives, forløber processen uden de store problemer. Omvendt kan det være en svær proces, hvis familiemedlemmerne ikke er vant til at lytte, argumentere og acceptere hinandens forskelligheder og ønsker. Værdier er tæt forbundet med vores følelser , og mange oplever tilbagevendende konflikter, indtil et fælles grundlag bliver tydeligt.

Tag bare julen, med alle de traditioner  som hver familie har, eller nærmere hvert enkelt familie medlem har. Hver og en har deres holdning til hvordan og hvad som er vigtigt.Eller i familier hvor, fællesnæver for hvordan de vejleder deres børn, ikke bygger på en rimelig enighed om hvilke værdier de ønsker for deres børn og dem selv. MON ikke de fleste familier har haft overvejelser eller skænderier omkring både juletraditioner og børneopdragelse.

Jeg tror at en værdiafklaring for mange familier  kan være med til at skabe tydelighed og mere rimelige forventninger til hinanden.

Til en værdiafklaring kan du stille dig selv nogle spørgsmål, som f.eks. hvorfor er denne værdi vigtig for mig ?

Er den måde jeg opdrager / vejleder mine børn på, bygget på bevidste og velovervejede valg, som jeg mener bidrager til at mit barn bliver et sundt, ansvarsfuldt menneske med kompetencer til at skabe sig selv et meningsfyldt liv ?

Eller opdrager jeg som min mor eller far gjorde, uden jeg gennem bevidst reflektion har forholdt mig til om netop denne form for opdragelse er god for netop mit barn ?

Samme spørgsmål kan bruges iforb. med den måde du viser dit barn anerkendelse.  Hvordan viser jeg mit barn, anerkendelse og virker den måde ?Eller det kan være, lektierne er blevet til en kamp, fordi du stædigt holder fast i nogle regler / værdier som engang virkede, men ikke gør det længere …..

Har du har fået lyst til at se på om I, i jeres familie, træffer bevidste og sunde valg, som virker,  netop for jer ?