Psykoterapi

Psykoterapi er en samtaleform, hvor psykoterapeuten støtter klienten til at få større indsigt i, og forståelse for, sine tanker, følelser og handlemønstre.

Jeg er uddannet i at hjælpe mennesker, som ikke lever det liv de ønsker. Hvad enten det er fordi de er i sorg, krise, livskrise, ekstensitiel krise, føler sig angst, ensom, oplever tab af mening, stress eller depression. Endvidere arbejder jeg med mennesker der oplever, at relationer enten i parforholdet eller andre relationer, er svære og konfliktfyldte.

Samtaler er det centrale i terapien. Både når det handler om at forstå, hvor eller hvad, som begrænser dig/Jer eller når det handler om at finde nye måder at leve livet på.

Det betyder, at vi sammen undersøger, hvordan du forholder dig til dig selv, dine omgivelser og dine medmennesker. På den måde når vi frem til, hvordan du bedst muligt håndtere de problemer, som du oplever.

  • Lever du dit liv så autentisk, som du ønsker eller har du for eksempel lært at tilside sætte dig selv?
  • Kan du sige fra?
  • Føler du dig god nok?
  • Tør du tage ansvar for dit liv?
  • Kan du udtrykke dine følelser og det som fylder?

Tanker, følelser og handlemønstre
De fleste mennesker, der begynder i terapi, har tidligere forsøgt at løse deres problemer selv. 
De fleste vil have oplevet, at det er umenneskelig svært. Vi har alle en lang række handlemønstre, som vi lever med og lever efter, og som vi ubevidst gentager. Det er de mønstre der gør, at vi står i de samme situationer og med de samme problemer igen og igen. Mønstrene er svære selv at få øje på og dermed nærmest umulige at gøre op med på samme vis. Samtaleterapi med en professionel kan hjælpe dig til at blive bevidst om dine mønstre og lære dig, hvordan du bedst lever med dem.

Utilfredshed er roden til mere ondt
Går vi selv og tumler med større problemer, kan det på længere sigt føre til generel utilfredshed, manglende livsglæde og tomhed. Lever vi triste og forvirrede liv, uden at få hjælp, kan utilfredsheden udvikle sig til et liv med meningsløshed, angststress og/eller depression.

Det gode er, at der er hjælp at få. Terapi fjerner ikke dine problemer, den giver dig styrken og overblikket til at klare livet – også når det er svært og uretfærdigt.

Er terapi for alle?
Terapi er for nogle stadig et tabu, som vi ikke taler om, og som kun vedrører folk med alvorlige psykiske problemer. Jeg tror på, at verden ville være et bedre sted, hvis vi lærer os selv bedre at kende gennem indsigt og med bevidsthed.

Som jeg ser det, kan alle mennesker få noget godt ud af et terapiforløb og eneste forudsætning er, at du har lysten og modet til at arbejde med dig selv. 

Du kan læse mere på Hvorfor gå i terapi? eller kontakte mig