Individuel Terapi

I terapi giver du dig selv mulighed for at blive klogere på dig selv ved at reflektere over dit liv og de udfordringer, som fylder. Sammen finder vi ud af, hvad det er, der gør, at du føler dig trist og utilfreds.

Er terapi noget for mig?
Det er mange forskellige følelser, der får folk til at gå i terapi. Følelsen af at være utilstrækkelig, angst, ensom og depressiv – over til forvirring og frustration over hvilken retning, der er den rigtige i livet og hvad meningen egentlig er med det hele? Terapi gør bl.a., at du lærer dig selv og dine handlemønstre så godt at kende, at du bedre kan mærke, hvad der er rigtigt for dig og hvad der ikke er. På den måde kan du få et liv hvor du tager ansvaret og træffer gode, sunde valg, som gør dig godt.

Hvem har ansvaret for, at du er glad?
Igennem terapitimerne vil vi undersøge, om du får udtrykt dine behov og følelser og dermed taget ansvar for dit eget liv – eller om du forventer, at andre tager ansvar for dig og dine behov? Sammen ser vi på dine forventninger til livet og på hvilke værdier, du ønsker i dit liv.
Terapi er også for dig som har et godt liv, hvor du træffer hensigtsmæssige og sunde valg, men hvor du alligevel oplever, at der er noget, der ikke er helt, som du ønsker dig.

Den “eneste” forudsætning du skal opfylde for at få noget ud af et terapiforløb er, at du ønsker at tage ansvaret for dig eget liv og at du har lysten og modet til at arbejde med
dig selv.

Du kan læse mere om min metode her