Stress

Fakta om stress
Stress er en belastningstilstand, som påvirker både psykisk og fysisk.
Stress kommer i flere forskellige grader og mellem 10-12 % af den danske befolkning har symptomer på stress. Stress rammer flere kvinder end mænd og stress opstår, når de krav som den enkelte oplever, overstiger de ressourcer som personer har.                                                                                                             Mange af de psykiske symptomer på stress, er de sammen som ved en depression.
Derfor kan det være svært at afgøre om en længrevarende stresstilstand, har udviklet sig til en depression.

Stress rammer, når der er ubalance i vores liv.
Det kan for eksempel være:

  • Hvis dine krav til dig selv er meget høje
  • Hvis kravene på din arbejdsplads er for høje
  • Hvis dit liv er baseret på, hvad andre forventer af dig, fremfor hvad du forventer 

Grader af stress
Graden af stresslidelsen afhænger af, hvad der har udløst tilstanden og hvilken belastning personen har været underlagt. Belastninger kan for eksempel være for stor arbejdsbyrde, uløste konflikter, vedvarende konflikter eller sygdom. Hvordan stresstilstanden udvikler sig, og hvordan den kan behandles, afhænger meget af den ramtes evne til at håndtere belastningerne.

Vi oplever alle følelsen af, at være stressede i kortere perioder. For eksempel i forbindelse med en eksamen, en flytning, et jobskifte eller når vi står overfor nye store udfordringer. Det er naturligt og ikke farligt. Derimod er den langvarige og kroniske stresstilstand farlig. Både for vore psykiske og fysiske velbefindende.

Symptomer
Kronisk stresstilstand kan sætte sig i psyken som træthed, angst, svigtende hukommelse, svigtende koncentration, ubeslutsomhed eller adfærdsændring. Rent fysisk kan stress komme til udtryk som hovedpine, indre uro, rysten, søvnløshed, hårtab eller misbrug.

Har man stress i længere perioder og får man ikke hjælp til at tackle det, kan det føre til psykiske sygdomme som depression, angst og misbrug. Derudover kan stress på længere sigt udvikle sig til åreforkalkning, blodpropper, forhøjet blodtryk, migræne og psoriasis med mere.
Tilstanden påvirker kroppens hormonale balance og ses især i form af stigning i kortisol, adrenalin og serotonin niveauet.

Hvordan hjælper psykoterapi mod stress?
Hvis du kan genkende nogle af de ovenstående symptomer og adfærdsmønstre, er du måske ramt af stress. Er du i tvivl og vil du gerne høre om hvordan psykoterapi kan hjælpe dig? – så er du meget velkommen til at kontakte mig.

Du kan også læse mere om Individuel Terapi  , min metode og priser