Angst

Fakta om angst
Angst er en almindelig psykisk lidelse. Ca. hver femte dansker rammes på et tidspunkt af en eller anden form for angst. Lidelsen er meget invaliderende for den angstramte og det er ofte meget svært for omgivelserne at sætte sig ind i dét, den angstramte oplever. Et forhøjet angstberedskab kan være arveligt, men hvis barnet vokser op i trygge rammer og ikke udsættes for unødig meget stress, er der mindre risiko for at udvikle angst.

Forskellige former for angst
Agorafobi: Angst for at være på steder med mange mennesker.
Socialfobi: Angst for at føle sig observeret eller blive kritiseret af andre.
Enkelfobi: Angst for specielle ting eller situationer, f.eks. edderkopper, tordenvejr eller højder.
Generaliseret angst: Mere eller mindre konstant angst, nervøsitet og anspændthed.
Panikangst: Angstanfald, der kommer pludseligt og voldsomt og hvor man er bange for at besvime, blive sindssyg eller dø.

Angst kan være meget invaliderende og er man angstramt, lever man et liv med meget kontrol og uden livsglæde. Angst gør både psykisk og fysisk ondt og ofte fører den til et liv med ensomhed, misbrug, depression og i værste fald selvmord.

Psykoterapi mod angst
Depressionsforeningen anbefaler psykoterapi ved angsttilfælde. Psykoterapi udmærker sig bl.a. ved, at den angstramte får indsigt i sin angst og lærer nogle konkrete værktøjer, som kan bruges til at håndtere, formindske eller helt undgå den sygelige angst.

Hvis du gerne vil høre mere om, hvordan psykoterapi kan bruges mod angsttilfælde og vide om det er noget for dig, så er du meget velkommen til at kontakte mig.