Min Metode

Jeg arbejder ud fra den oplevelsesorienterede metode, funderet i det eksistentielle humanistiske menneskesyn.

I praksis betyder det, at:
– jeg lytter til dig
– jeg accepterer og respekterer din virkelighed
– jeg iagttager og beskriver det, jeg ser
– jeg møder dig, som du er, der hvor du er
– jeg skaber et rum, hvor du kan være dig
– jeg støtter dig
– jeg vurderer dig ikke
– jeg dømmer dig ikke
– jeg har ikke en bestemt holdning til, hvordan du skal være.

Når vi arbejder sammen på den måde, kan vi hjælpes ad med at undersøge hvordan dine mønstre, og din måde at leve på, henholdsvis beriger eller begrænser dig.

Hvordan arbejder vi?
En terapitime varer 60 minutter. Her fortæller du om din situation, hvorpå jeg stiller uddybende spørgsmål, støtter dig, når det er svært og udfordrer dig. Måske bruger vi også stolearbejde eller andre terapeutiske tilgange, som vil være gode til at komme tættere ind på det, du slås med. Terapien foregår altid i dit tempo og med respekt for dine grænser.

Tavshedspligt
Når du er i et terapiforløb foregår alt under tavshedspligt. Efter den første indledende samtale vurderer vi sammen, om vi har den rette kemi til at fortsætte. Er vi enige om, at vi sammen kan hjælpe dig til at få det bedre, kommer jeg med et udspil på det videre forløb.

Klik rundt på siden og læs om de forskellige terapiformer. Du kan også læse mere om mig og besøge min blog for mine seneste indlæg.