Psykoterapi

Psykoterapi er en samtaleform, hvor psykoterapeuten støtter klienten til at få større indsigt i, og forståelse for, sine tanker og handlemønstre.

Det betyder, at vi sammen undersøger, hvordan du forholder dig til dig selv, dine omgivelser og medmennesker. På den måde når vi bl.a. frem til, hvordan du bedst muligt takler de problemer, der måtte komme.

Tanker og handlemønstre
De fleste mennesker, der begynder i terapi, har tidligere forsøgt at klare deres problemer selv. De fleste vil også have oplevet, at det er umenneskelig svært. Vi har alle en lang række handlemønstre, som vi lever med, og lever efter, og som vi ubevidst gentager. Det er de mønstre, der gør, at vi kan føle, at vi står i de samme situationer og problemer igen og igen og igen! Mønstrene er svære selv at få øje på og dermed nærmest umulige selv at gøre op med. Samtaleterapi med en professionel kan derimod hjælpe dig til at blive bevidst om dine mønstre og lære hvordan du bedst lever med dem.

Utilfredshed er roden til mere ondt
Går vi selv og tumler med større problemer, kan det på længere sigt føre til generel utilfredshed, manglende livsglæde og tomhed. Lever vi triste og forvirrede liv, uden at få hjælp, kan utilfredsheden udvikle sig til et liv med meningsløshed, angst, stress eller depression.

Men det gode er, at der er hjælp at få. Terapi fjerner ikke dine problemer, men den giver dig styrken og overblikket til at klare livet – også når det er svært og uretfærdigt.

Er terapi for alle?
Der er stadig nogle, som anser terapi for et tabu, vi ikke taler om og som kun vedrører folk med alvorlige psykiske problemer. Som jeg ser det, kan alle mennesker få noget godt ud af et terapiforløb. Jeg tror på, at verden ville være et bedre sted, hvis vi alle investerede lidt tid i at lære os selv bedre at kende.
Den eneste forudsætning du skal opfylde for at få noget ud af et terapiforløb er, at du skal have lysten og modet til at arbejde med dig selv.

Læs mere om hvordan jeg arbejder her.